Câu hỏi:

27/05/2021 51

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hay sai?

Trả lời:

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:               

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là … dm2

Xem đáp án » 27/05/2021 96

Câu 2:

 Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

Xem đáp án » 27/05/2021 84

Câu 3:

Điều số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 425dm2, chiều cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là …. dm.

Xem đáp án » 27/05/2021 66

Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 921,5 và chiều cao là 24,25cm. Biết chiều dài hình hộp chữ nhật dài hơn chiều rộng là 9cm.

Vậy chiều dài hình hộp chữ nhật là …… cm, chiều rộng hình hộp chữ nhật là ….cm.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án » 27/05/2021 35

Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5 m2và có nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án » 27/05/2021 27

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »