Câu hỏi:

27/05/2021 2,533

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là … dm2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đổi 1,6 m = 16 dm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:     

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:     

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1633.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 425dm2, chiều cao là 12,5dm.

Vậy chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là …. dm.

Xem đáp án » 27/05/2021 3,524

Câu 2:

 Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

Xem đáp án » 27/05/2021 1,288

Câu 3:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 27/05/2021 598

Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 921,5 và chiều cao là 24,25cm. Biết chiều dài hình hộp chữ nhật dài hơn chiều rộng là 9cm.

Vậy chiều dài hình hộp chữ nhật là …… cm, chiều rộng hình hộp chữ nhật là ….cm.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án » 27/05/2021 530

Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5 m2và có nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án » 27/05/2021 462

Bình luận


Bình luận