Câu hỏi:

28/05/2021 325

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48,75, chiều rộng kém chiều dài 13,5m.

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng … mét.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

48,75 – 13,5 = 35,25 (m)

Chu vi của thửa ruộng đó là:

(48,75 + 35,25) x 2 = 168 (m)

Đáp số: 168m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 168.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là 53,48. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 48,9; tổng của số thứ hai và số thứ ba là 135.

Vậy số thứ nhất là …; số thứ hai là …; số thứ ba là ….

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án » 28/05/2021 684

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 25,8m vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày đó dệt được tất cả … mét vải.

Xem đáp án » 28/05/2021 340

Câu 3:

Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được 6,3 tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào 16 bao, mỗi bao 0,45 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án » 28/05/2021 335

Câu 4:

Cho hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông ABCD …. chu vi hình chữ nhật MNPQ.

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 28/05/2021 225

Bình luận


Bình luận