Câu hỏi:

28/05/2021 32

Cho hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông ABCD …. chu vi hình chữ nhật MNPQ.

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Trả lời:

Đáp án A

Đổi 1,35 dm = 13,5cm

Chu vi hình vuông ABCD là:

9,56 x 4 = 38,24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(13,5 + 8,75) x 2 = 44,5 (cm)

Mà 38,24 cm < 44,5 cm

Vậy chu vi hình vuông ABCD nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48,75, chiều rộng kém chiều dài 13,5m.

Vậy thửa ruộng đó có chu vi bằng … mét.

Xem đáp án » 28/05/2021 37

Câu 2:

Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được 6,3 tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào 16 bao, mỗi bao 0,45 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án » 28/05/2021 34

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 25,8m vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy trong hai ngày đó dệt được tất cả … mét vải.

Xem đáp án » 28/05/2021 31

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là 53,48. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 48,9; tổng của số thứ hai và số thứ ba là 135.

Vậy số thứ nhất là …; số thứ hai là …; số thứ ba là ….

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án » 28/05/2021 27

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »