Câu hỏi:

29/05/2021 453

Một ô tô mỗi giờ đi được 52,5km. Hỏi trong 4,75 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Trong 4,75 giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là:

52,5 × 4,75 = 249,375 (km)

Đáp số: 249,375km

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

Xem đáp án » 29/05/2021 1,715

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 72,5m, chiều rộng kém chiều dài 25,7m. Người ta trồng dâu tây trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 9 thì thu được 3,5kg dâu tây.

Vậy trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả c tấn dâu tây.

Xem đáp án » 29/05/2021 797

Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

12,27 × 4,9 … 20,5 × 3,4

Xem đáp án » 29/05/2021 313

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

18,34 × 0,25 × 2 × 40 × 0,5 = 18,34 × (0,25 × ...) × (2 × c)

= 18,34 × ... × ... = ... × ... = ...

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải lần lượt là:

Xem đáp án » 29/05/2021 229

Bình luận


Bình luận