Trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 1530 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

12,27 × 4,9 … 20,5 × 3,4

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

12,27×4,9=60,123;20,5×3,4=69,7.

Mà 60,123<69,7

Vậy 12,27 × 4,9<20,5 × 3,4


Câu 2:

Một ô tô mỗi giờ đi được 52,5km. Hỏi trong 4,75 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 4,75 giờ ô tô đó đi được số ki-lô-mét là:

52,5 × 4,75 = 249,375 (km)

Đáp số: 249,375km


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

18,34 × 0,25 × 2 × 40 × 0,5 = 18,34 × (0,25 × ...) × (2 × c)

= 18,34 × ... × ... = ... × ... = ...

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới là: 40; 0,5; 10; 1; 183,4; 1; 183,4.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 72,5m, chiều rộng kém chiều dài 25,7m. Người ta trồng dâu tây trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 9 thì thu được 3,5kg dâu tây.

Vậy trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả c tấn dâu tây.

Xem đáp án

Đáp án D

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

72,5 − 25,7 = 46,8 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:           

72,5 × 46,8 = 3393 (m2)

3393 gấp 9 số lần là:           

3393 : 9 = 377 (lần)

Trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả số ki-lô-gam dâu tây là:           

3,5 × 377 = 1319,5 (kg)           

1319,5kg = 1,3195 tấn                                   

Đáp số: 1,3195 tấn.


Câu 5:

Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

Xem đáp án

Đáp án D

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

Giả sử x là số thập phân cần tìm. Theo đề bài ta có x : 3,25 + 24,56 = 99

x:3,25+24,56=99x:3,25=9924,56x:3,25=74,44x=74,44×3,25x=241,93

Vậy số thập phân cần tìm là 241,93


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận