Câu hỏi:

29/05/2021 48

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 72,5m, chiều rộng kém chiều dài 25,7m. Người ta trồng dâu tây trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 9 thì thu được 3,5kg dâu tây.

Vậy trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả c tấn dâu tây.

Trả lời:

Đáp án D

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

72,5 − 25,7 = 46,8 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:           

72,5 × 46,8 = 3393 (m2)

3393 gấp 9 số lần là:           

3393 : 9 = 377 (lần)

Trên mảnh vườn đó người ta thu được tất cả số ki-lô-gam dâu tây là:           

3,5 × 377 = 1319,5 (kg)           

1319,5kg = 1,3195 tấn                                   

Đáp số: 1,3195 tấn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:

12,27 × 4,9 … 20,5 × 3,4

Xem đáp án » 29/05/2021 51

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

18,34 × 0,25 × 2 × 40 × 0,5 = 18,34 × (0,25 × ...) × (2 × c)

= 18,34 × ... × ... = ... × ... = ...

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải lần lượt là:

Xem đáp án » 29/05/2021 51

Câu 3:

Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

Xem đáp án » 29/05/2021 49

Câu 4:

Một ô tô mỗi giờ đi được 52,5km. Hỏi trong 4,75 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án » 29/05/2021 46

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »