Câu hỏi:

01/06/2021 62

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một kho gạo chứa 334,5 tấn gạo. Người ta đã xuất kho được số tấn gạo bằng 110 số tấn gạo lúc đầu. Vậy trong kho còn lại … tấn gạo.

Trả lời:

Đáp án A

Số tấn gạo đã xuất kho là:

334,5 : 10 = 33,45 (tấn)

Số tấn gạo trong kho còn lại là:

334,5 - 33,45 = 301,05 (tấn)

Đáp số: 301,05 tấn gạo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 01/06/2021 54

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm a, biết a nhân với số tròn trăm nhỏ nhất bằng 458,7. Vậy a = …

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Xem đáp án » 01/06/2021 47

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một kho gạo có 45,8 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra 110 số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra 1100 số gạo còn lại.

Vậy sau hai lần lấy cửa hàng còn lại ... tấn gạo.

Xem đáp án » 01/06/2021 36

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.

Vậy hai sợi dây dài tất cả ... mét.

Xem đáp án » 01/06/2021 31

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »