Câu hỏi:

03/06/2021 57

Biết 5% của A là 45. Vậy để tìm A ta cần tính:

Trả lời:

Đáp án B

Muốn tìm một số khi biết 5% của nó là 45, ta có thể lấy 45 chia cho 5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 45 nhân với 100 rồi chia cho 5.

Do đó, phép tính đúng là 45 : 5 × 100.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 5A có 14 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó.

Vậy lớp 5A có tất cả c học sinh.

Xem đáp án » 03/06/2021 102

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 3,25% của B là 5,2dm. Vậy B = ... dm

Xem đáp án » 03/06/2021 70

Câu 3:

Tìm A biết 7,5% của A là 24

Xem đáp án » 03/06/2021 63

Câu 4:

Số thứ nhất là 12,25. Như vậy số thứ nhất bằng 12,5% số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

Xem đáp án » 03/06/2021 58

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »