Câu hỏi:

03/06/2021 930

Số thứ nhất là 12,25. Như vậy số thứ nhất bằng 12,5% số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Số thứ hai: 12,25 : 12,5 × 100 = 98

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm A biết 7,5% của A là 24

Xem đáp án » 03/06/2021 1,095

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Lớp 5A có 14 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm 43,75% tổng số học sinh của lớp đó.

Vậy lớp 5A có tất cả c học sinh.

Xem đáp án » 03/06/2021 809

Câu 3:

Biết 5% của A là 45. Vậy để tìm A ta cần tính:

Xem đáp án » 03/06/2021 355

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 3,25% của B là 5,2dm. Vậy B = ... dm

Xem đáp án » 03/06/2021 349

Bình luận


Bình luận