Câu hỏi:

19/06/2021 78

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của 4 số bằng 120, trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, số thứ hai bằng 12 số thứ tư. Biết  hiệu của số thứ ba và số thứ hai bằng 30. Tìm 4 số đó?

Các số cần tìm từ số thứ nhất đến số thứ tư lần lượt từ trái sang phải là: ………..; ……….; ………; …………..

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

Gọi số thứ ba là a thì số thứ nhất là 2 x a, và số thứ hai là b thì số thứ  tư là 2 x b

Mà trung bình cộng của 4 số là 120 nên ta có tổng 4 số là:

2 × a + b + a + 2 × b = 120 × 43 × a + 3 × b = 4803 ×  a + b = 480a + b = 480 : 3 = 160 1

Mà ta có: a  b = 30 (2)

Từ (1) và (2) ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta có:

Hai lần số b là: 160 - 30 = 130

Số b là: 130 : 2 = 65 hay số thứ hai là 65 thì số thứ tư là: 65 x 2 = 130

Số a là: 160 - 65 = 95  hay số thứ ba là 95 thì số thứ thứ nhất là: 95 x 2 = 190

Vậy các số cần tìm lần lượt từ số thứ nhất đến số thứ tư là: 190; 65; 95; 130

Lưu ý : Trung bình cộng = Tổng : số các số hạng

          Tổng = Trung bình cộng x số số hạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm 5 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của 5 số  là 48?

Các số cần tìm là ………; ………..; …………..; ………..; …………….

Xem đáp án » 19/06/2021 150

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hằng nói: "Trung bình cộng của dãy 5 số lẻ liên tiếp bằng  số ở thứ hai trong dãy số." Theo em bạn Hằng nói đúng hay sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 114

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm 7 số tròn chục liên tiếp biết trung bình cộng của 7 số  là 50?

Các số cần tìm là:

Xem đáp án » 19/06/2021 93

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một con gà và một con vịt nặng tất cả là 8kg, con gà đó và một con ngỗng nặng tất cả là 12kg, con ngỗng đó và con vịt nặng tất cả 10kg.Vậy trung bình mỗi con nặng ………kg

Xem đáp án » 19/06/2021 82

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm tổng ba số biết trung bình cộng của 3 số là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8?

Tổng 3 số là ……………

Xem đáp án » 19/06/2021 74

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »