Câu hỏi:

11/11/2019 865

Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột:

Tinh bột +H2O/H+,t0 Glucozơ men ancol, t0 Ancol etylic

Lên men 3,24kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Thể tích dung dịch ancol etylic 20° thu được là (Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml)

Trả lời:

Chọn đáp án C

Các phản ứng hóa học xảy ra:

Có 3,24 kg tinh bột

0,02 kmol C6H10O5, với hiệu suất 75%, 80%

Có nancol = 2nC6H10O5 × (hiệu suất) = 2 × 0,02 × 0,75 × 0,8 = 0,024 kmol.

dancol = 0,8 g/mL

0,8 kg/L

Vancol 20° = 0,024 × 46 ÷ 0,8 ÷ 0,2 = 6,9 lít.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính khối lượng xenlulozơ trinitrat tạo ra khi cho 24,3 gam xenlulozơ tác dụng HNO3

Xem đáp án » 18/11/2019 12,315

Câu 2:

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

Xem đáp án » 18/11/2019 9,055

Câu 3:

Tính thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,53 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat.

Xem đáp án » 18/11/2019 4,546

Câu 4:

Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag tối đa thu được là m gam. Hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị m là

Xem đáp án » 16/11/2019 3,648

Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói X Y sobitol.

Các hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 18/11/2019 3,627

Câu 6:

Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 7,5 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với dung dịch nước vôi trong ban đầu giảm 2,55 gam. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%, giá trị của a là

Xem đáp án » 18/11/2019 3,103

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »