Câu hỏi:

11/11/2019 551

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

Trả lời:

Chọn đáp án A

Phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat:

Lấy 16,2 gam xenlulozơ

nxenlulozơ = 0,1 mol, hiệu suất phản ứng là 90%

nmắt xích xenlulozơ trinitrat = 0,1 × 0,9 = 0,09 mol

m = mxenlulozơ trinitrat = 0,09 × 297 = 26,73 gam.

Theo đó, khi dùng 16,2 tấn xenlulozơ thì thu tương ứng 26,73 tấn xenlulozơ trinitrat.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính khối lượng xenlulozơ trinitrat tạo ra khi cho 24,3 gam xenlulozơ tác dụng HNO3

Xem đáp án » 18/11/2019 12,322

Câu 2:

Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt là

Xem đáp án » 18/11/2019 9,060

Câu 3:

Tính thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,53 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat.

Xem đáp án » 18/11/2019 4,552

Câu 4:

Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag tối đa thu được là m gam. Hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị m là

Xem đáp án » 16/11/2019 3,655

Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói X Y sobitol.

Các hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 18/11/2019 3,627

Câu 6:

Lên men a gam glucozơ, cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 7,5 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với dung dịch nước vôi trong ban đầu giảm 2,55 gam. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90%, giá trị của a là

Xem đáp án » 18/11/2019 3,105

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »