Câu hỏi:

14/11/2019 647

Cho dãy các chất sau: saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

Trả lời:

Chọn D, gồm glucozơ và fructozơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là

Xem đáp án » 14/11/2019 12,665

Câu 2:

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 4,739

Câu 3:

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu vang 10o. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 4,163

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 15/11/2019 3,230

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/11/2019 2,422

Câu 6:

Để điều chế 25,245 kg xenlulozơ trinitrat, người ta cho xenlulozơ tác dụng với dung dịch chứa m kg HNO3 (xúc tác là H2SO4 đặc) với hiệu suất đạt 85%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,110

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »