Câu hỏi:

14/11/2019 401

Cho 100 ml dung dịch glucozơ nồng độ aM phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 4,32g Ag. Giá trị của a là

Trả lời:

nAg = 0,04  nC6H12O6 = 0,02

CM = 0,2M

 Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là

Xem đáp án » 14/11/2019 12,864

Câu 2:

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 4,757

Câu 3:

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu vang 10o. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 14/11/2019 4,215

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 15/11/2019 3,245

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 15/11/2019 2,461

Câu 6:

Để điều chế 25,245 kg xenlulozơ trinitrat, người ta cho xenlulozơ tác dụng với dung dịch chứa m kg HNO3 (xúc tác là H2SO4 đặc) với hiệu suất đạt 85%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,139

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »