Câu hỏi:

16/11/2019 762

Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y đều được tạo bởi glyxin và alanin. Biết rằng tổng số nguyên tử O trong A là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy có 3,9 mol KOH phản ứng và được m gam muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 (dư) thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là

Trả lời:

Chọn đáp án A

Quy A về C2H3NO, CH2 và H2O.Xét trong 0,7 mol A:

nH2O = nA = 0,7 mol; nC2H3NO = nKOH = 3,9 mol.

Đặt nCH2 = x. Giả sử 66,075(g) A gấp k lần 0,7 mol A.

66,075(g) E chứa 3,9k mol C2H3NO; kx mol CH2; 0,7k mol H2O.

► mE = 57 × 3,9k + 14kx + 18 × 0,7k = 66,075(g). Đốt cho:

CO2: (7,8k + kx) mol và H2O: (6,55k + kx) mol.

|| 44 × (7,8k + kx) + 18 × (6,55k + kx) = 147,825(g). Giải hệ có:

kx = 0,525; k = 0,25 x = 2,1 mol. Muối gồm C2H4NO2K và CH2.

► m = 3,9 × 113 + 2,1 × 14 = 470,1(g) chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,400

Câu 2:

 Cho anilin tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,994

Câu 3:

Cho 18,25 gam amin no, mạch hở, đơn chức, bậc hai X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 27,375 gam muối. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án » 16/11/2019 1,437

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 8,68 gam tetrapeptit mạch hở X (được tạo nên từ ba α-amino axit có công thức dạng H2NCnH2nCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 14,36 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 8,68 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,324

Câu 5:

Ứng với công thức C3H9N có số đồng phân amin là:

Xem đáp án » 16/11/2019 676

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »