Câu hỏi:

16/11/2019 4,757

Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Trả lời:

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 4,723

Câu 2:

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án » 16/11/2019 3,154

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 16/11/2019 3,017

Câu 4:

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(2) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất màu nước brom.

(5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,997

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 15/11/2019 2,641

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »