Câu hỏi:

18/11/2019 1,666

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(2) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán

(3) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh

(4) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

Trả lời:

Chọn đáp án A

Tổng hợp ứng dụng của các hợp chất cacbohidrat:

Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích (1) đúng.

• tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán (2) đúng.

xenlulozơ dùng sản xuất xenlulozơ trinitrat là thuốc súng không khói.

xenlulozơ điaxetat và triaxetat được dùng chế tạo tơ axetat, phim ảnh (3) đúng.

• trong thực phẩm, saccarozơ dùng làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hợp, trong dược phẩm dùng pha chế thuốc

phát biểu (4) cũng đúng.

cả 4 ứng dụng đưa ra đều đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

Xem đáp án » 18/11/2019 8,322

Câu 2:

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%

Xem đáp án » 20/11/2019 5,065

Câu 3:

Tinh bột thuộc loại

Xem đáp án » 18/11/2019 4,937

Câu 4:

Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Xem đáp án » 20/11/2019 4,512

Câu 5:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n.

Xem đáp án » 20/11/2019 3,463

Câu 6:

Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh ra 32,4 gam bạc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/11/2019 2,583

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »