Câu hỏi:

18/11/2019 1,159

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Chất X là

Trả lời:

Chọn đáp án B

Chất X là glucozơ:

Thực tế trong CN, nguồn nguyên liệu dùng là saccarozơ trong đường mía, thủy phân sẽ cho glucozơ và fructozơ dùng tráng bạc, gương, ruột phích,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

Xem đáp án » 18/11/2019 8,433

Câu 2:

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%

Xem đáp án » 20/11/2019 5,131

Câu 3:

Tinh bột thuộc loại

Xem đáp án » 18/11/2019 4,984

Câu 4:

Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Xem đáp án » 20/11/2019 4,596

Câu 5:

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n.

Xem đáp án » 20/11/2019 3,514

Câu 6:

Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh ra 32,4 gam bạc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/11/2019 2,621

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »