Câu hỏi:

23/11/2019 635

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thoát ra khí NO và 0,75m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là

Trả lời:

Hỗn hợp kim loại không thể có muối Fe3+. Sơ đồ ta có:

 

mCu + mFedư = m – 0,25m = 0,75m.

0,05×64 + (m–56a)×56 = 0,25m (*)

+ Áp dụng định luật bảo toàn e cho cả quá trình ta có:

2nFepứ = nFe3+ + 2nCu + 3nNO.

nFepứ = 0,25 mol mFepứ = 56a = 14 gam

+ Thế vào (*) m = 43,2 gam

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho Fe tác dụng với HNOđặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

Xem đáp án » 23/11/2019 3,882

Câu 2:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

Xem đáp án » 23/11/2019 3,345

Câu 3:

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,965

Câu 4:

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,561

Câu 5:

Trong phản ứng : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,255

Câu 6:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án » 23/11/2019 1,942

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »