Câu hỏi:

23/11/2019 879

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Zn và ZnO với tỉ lệ tương ứng 4:3 vào dung dịch chứa 1,62 mol HCl và 0,19 mol NaNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và hỗn hợp khí Z gồm hai khí, trong đó có một khí hóa nâu được trong không khí, tỉ khối của Z đối với He bằng 6,1. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Trả lời:

Hỗn hợp Z chắc chắn có NO. MZ = 24,4 Có H2.

Sơ đồ đường chéo nNO : nH2 = 4 : 1

+ Đặt nNH4 = c ta có sơ đồ:

+ Phương trình bảo toàn điện tích: 4nZn = 8nNH4+ + 3nNO + 2nH2

 8a = 8c + 4b×3 + b×2  8a – 14b – 8c = 0 (1).

+ Phương trình bảo toàn điện tích: 2nZn2+ + nNa+ + nNH4+ = nCl

 14a + 0,19 + c = 1,62  14a + c = 1,43 (2).

+ Phương trình bảo toàn nitơ: nNH4+ + nNOub> = nNaNO3

 c×1 + 4b×1 = 0,19  4b + c = 0,19 (3)

+ Giải hệ (1) (2) và (3) a = 0,1 và c = 0,03

mMuối = 7×0,1×65 + 0,19×23 + 0,03×18 + 1,62×35,5 = 107,92 gam

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho Fe tác dụng với HNOđặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

Xem đáp án » 23/11/2019 3,803

Câu 2:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

Xem đáp án » 23/11/2019 3,314

Câu 3:

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,923

Câu 4:

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,523

Câu 5:

Trong phản ứng : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,233

Câu 6:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án » 23/11/2019 1,935

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »