Câu hỏi:

28/12/2021 387

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực .............. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 

Xem đáp án » 28/12/2021 5,120

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,928

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,750

Câu 4:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,508

Câu 5:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,324

Câu 6:

Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là

(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.

(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao

(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

(4) Nam châm để gần thanh sắt.

(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Xem đáp án » 28/12/2021 1,171

Câu 7:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,047

Bình luận


Bình luận