Câu hỏi:

06/01/2022 60

Bài 8 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng dưới đây:

Số đo góc

Hình ảnh góc

Loại góc

180o

 

 

Lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o

 

 

90o

 

 

Lớn hơn 0o và nhỏ hơn 90o

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Góc vuông là góc có số đo 90o.

- Góc bẹt là góc có số đo 180o.

- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0và nhỏ hơn 90o.

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90và nhỏ hơn 180o.

Ta có bảng sau:

Số đo góc

Hình ảnh góc

Loại góc

180o

 Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng

Góc bẹt

Lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o

Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng

Góc tù

90o

Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng

Góc vuông

Lớn hơn 0o và nhỏ hơn 90o

Hãy vẽ hình và điền loại góc phù hợp với số đo góc ở cột thứ nhất vào bảng

Góc nhọn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M, N và P.

Xem đáp án » 06/01/2022 156

Câu 2:

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông

Xem đáp án » 06/01/2022 95

Câu 3:

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng

Xem đáp án » 06/01/2022 90

Câu 4:

Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp.

Hình ảnh thực tiễn

 

Hình hình học

(1)

 Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(A) Điểm

(2)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(B) Tia

(3)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(C) Đường thẳng

(4)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(D) Đoạn thẳng

Xem đáp án » 06/01/2022 72

Câu 5:

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm;

b) 4,3 cm;

c) Nhỏ hơn 5 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 67

Câu 6:

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

 Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Xem đáp án » 06/01/2022 66

Câu 7:

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Xem đáp án » 06/01/2022 63

Bình luận


Bình luận