Câu hỏi:

14/01/2022 798

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 17,271

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Xem đáp án » 14/01/2022 17,007

Câu 3:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 7,845

Câu 4:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,980

Câu 5:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,815

Câu 6:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,768

Câu 7:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,356

Bình luận


Bình luận