Câu hỏi:

14/01/2022 2,768

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin. Ví dụ muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 17,271

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Xem đáp án » 14/01/2022 17,004

Câu 3:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 7,845

Câu 4:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,980

Câu 5:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,815

Câu 6:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,356

Bình luận


Bình luận