Câu hỏi:

14/01/2022 17,031

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khai thác CSDL quan hệ có thể là sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 17,275

Câu 2:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 7,855

Câu 3:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,988

Câu 4:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,817

Câu 5:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,768

Câu 6:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,357

Bình luận


Bình luận