Câu hỏi:

14/01/2022 7,861

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Truy vấn cơ sở dữ liệu là truy vấn mô tả các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ quản trị CSDL thích hợp. Nói cách khác, đó là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 17,280

Câu 2:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Xem đáp án » 14/01/2022 17,054

Câu 3:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,996

Câu 4:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,817

Câu 5:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,770

Câu 6:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,357

Bình luận


Bình luận