Câu hỏi:

15/01/2022 97

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Khi lựa chọn thuật toán để giải một bài toán cụ thể cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép

+ Độ phức tạp của thuật toán

+ Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Xem đáp án » 15/01/2022 348

Câu 2:

Thuật toán tối ưu là?

Xem đáp án » 15/01/2022 183

Câu 3:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 157

Câu 4:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 5:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 152

Câu 6:

Viết chương trình là?

Xem đáp án » 15/01/2022 143

Câu 7:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Bình luận


Bình luận