Câu hỏi:

15/01/2022 83

Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là nhanh, tốn ít bộ nhớ, chạy được khi cài đặt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Xem đáp án » 15/01/2022 347

Câu 2:

Thuật toán tối ưu là?

Xem đáp án » 15/01/2022 183

Câu 3:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 157

Câu 4:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 5:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 152

Câu 6:

Viết chương trình là?

Xem đáp án » 15/01/2022 143

Câu 7:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Bình luận


Bình luận