Câu hỏi:

15/01/2022 328

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Sau khi viết chương trình xong vẫn có thể còn nhiều lỗi khác chưa phát hiện được vì vậy cần phải hiệu chỉnh, thử chương trình bằng cách thực hiện nó với một số bộ Input tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù bài toán để bằng cách nào đó ta biết trước Output nhằm phát hiện và sửa sai sót.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuật toán tối ưu là?

Xem đáp án » 15/01/2022 170

Câu 2:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 3:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 152

Câu 4:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 148

Câu 5:

Viết chương trình là?

Xem đáp án » 15/01/2022 141

Câu 6:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 123

Bình luận


Bình luận