Câu hỏi:

15/01/2022 181

Thuật toán tối ưu là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Thuật toán tối ưu là sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ, ít phép toán, ít phức tạp...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

Xem đáp án » 15/01/2022 337

Câu 2:

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

Xem đáp án » 15/01/2022 157

Câu 3:

Các bước cần phải có khi giải bài toán trên máy tính là:

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 4:

Mỗi bài toán được đặc tả bởi mấy thành phần:

Xem đáp án » 15/01/2022 150

Câu 5:

Viết chương trình là?

Xem đáp án » 15/01/2022 142

Câu 6:

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Bình luận


Bình luận