Câu hỏi:

15/01/2022 129

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc,... là ứng dụng của Tin học trong:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc... là ứng dụng của Tin học trong giải trí. Các phần mềm này cùng với phần mềm xử lí ảnh, âm thanh tạo cho con người nhiều phương tiện giải trí mới, phong phú.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 218

Câu 2:

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Câu 3:

Việc nào dưới đây được khuyến khích thực hiện:

Xem đáp án » 15/01/2022 176

Câu 4:

E-commerce, E-learning, E-government,... là ứng dụng của Tin học trong:

Xem đáp án » 15/01/2022 132

Câu 5:

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Xem đáp án » 15/01/2022 131

Câu 6:

Các việc nào dưới đây cần phê phán?

Xem đáp án » 15/01/2022 125

Bình luận


Bình luận