Câu hỏi:

27/01/2022 288

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 250

Câu 2:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 167

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Xem đáp án » 27/01/2022 160

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 154

Câu 5:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 154

Câu 6:

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Xem đáp án » 27/01/2022 146

Bình luận


Bình luận