Câu hỏi:

27/01/2022 125

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Chứa nhiên liệu là nhiệm vụ của thùng nhiên liệu

+ Đáp án B: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn là nhiệm vụ của bầu lọc thô

+ Đáp án C: Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp là nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu

+ Đáp án D: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ là nhiệm vụ của bầu lọc tinh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/01/2022 264

Câu 2:

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 232

Câu 3:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 147

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 138

Câu 5:

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Xem đáp án » 27/01/2022 127

Câu 6:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 127

Bình luận


Bình luận