Câu hỏi:

27/01/2022 250

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có 8 khối: tùng nhiên liệu, bầu lọc thô, bơm chuyển nhiên liệu, bầu lọc tinh, bơm cao áp, vòi phun, xilanh, bầu lọc khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/01/2022 287

Câu 2:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 167

Câu 3:

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Xem đáp án » 27/01/2022 160

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 154

Câu 5:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 154

Câu 6:

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Xem đáp án » 27/01/2022 146

Bình luận


Bình luận