Câu hỏi:

27/01/2022 131

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có 2 bầu lọc: bầu lọc thô và bầu lọc tinh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/01/2022 269

Câu 2:

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 235

Câu 3:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 153

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 140

Câu 5:

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Xem đáp án » 27/01/2022 131

Câu 6:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 130

Bình luận


Bình luận