Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ có đáp án (Mới nhất)

  • 1012 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ.


Câu 2:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình


Câu 3:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình


Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm đầu tiên của sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình


Câu 5:

Câu 5. Đặc điểm thứ hai của sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận