Câu hỏi:

27/01/2022 98

Câu 1. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/01/2022 262

Câu 2:

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 231

Câu 3:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 138

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 136

Câu 5:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 127

Câu 6:

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Xem đáp án » 27/01/2022 126

Câu 7:

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Xem đáp án » 27/01/2022 124

Bình luận


Bình luận