Câu hỏi:

27/01/2022 93

Câu 15. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có loại đường đi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có 3 loại đường đi: đường đi của nhiên liệu chính, đường hồi nhiên liệu, đường đi của không khí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/01/2022 267

Câu 2:

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

Xem đáp án » 27/01/2022 234

Câu 3:

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

Xem đáp án » 27/01/2022 152

Câu 4:

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 27/01/2022 139

Câu 5:

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

Xem đáp án » 27/01/2022 130

Câu 6:

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

Xem đáp án » 27/01/2022 130

Câu 7:

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

Xem đáp án » 27/01/2022 129

Bình luận


Bình luận