Câu hỏi:

09/02/2022 576

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối chính của máy thu thanh là: Chọn sóng, khuếch đại cao tần, trộn sóng, dao động ngoại sai, khuếch đại trung tần, tách sóng, khuếch đại âm tần, nguồn nuôi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 525

Câu 2:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 508

Câu 3:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 487

Câu 4:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 302

Câu 5:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 268

Câu 6:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 249

Bình luận


Bình luận