Câu hỏi:

09/02/2022 509

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối máy thu thanh có 3 khối khuếch đại là: khối khuếch đại cao tần, khối khuếch đại trung tần, khối khếch đại âm tần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 580

Câu 2:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 525

Câu 3:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 487

Câu 4:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 302

Câu 5:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 268

Câu 6:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 249

Bình luận


Bình luận