Câu hỏi:

09/02/2022 490

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng được Anten thu sẽ được đưa tới khối chọn sóng đầu tiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 589

Câu 2:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 531

Câu 3:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 514

Câu 4:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 304

Câu 5:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 269

Câu 6:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 251

Bình luận


Bình luận