Câu hỏi:

09/02/2022 244

Loại sóng điện nào có thể bức xạ và truyền đi xa được?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sóng điện có tần số từ 10Hz trở lên mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 589

Câu 2:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 530

Câu 3:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 512

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 488

Câu 5:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 304

Câu 6:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 269

Câu 7:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 251

Bình luận


Bình luận