Câu hỏi:

09/02/2022 155

Tín hiệu âm tần ra khỏi khuếch đại âm tần được đưa tới:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khối khuếch đại âm tần có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy thu thanh có mấy khối chính?

Xem đáp án » 09/02/2022 620

Câu 2:

Sóng mang là sóng:

Xem đáp án » 09/02/2022 539

Câu 3:

Sơ đồ khối máy thu thanh có mấy khối khuếch đại?

Xem đáp án » 09/02/2022 521

Câu 4:

Khối đầu tiên của máy thu thanh là:

Xem đáp án » 09/02/2022 491

Câu 5:

Sóng ra khỏi khối tách sóng là:

Xem đáp án » 09/02/2022 311

Câu 6:

Khối nào sau đây của máy thu thanh được cấp điện?

Xem đáp án » 09/02/2022 271

Câu 7:

Việc điều chế tín hiệu âm tần được thực hiện theo mấy cách?

Xem đáp án » 09/02/2022 254

Bình luận


Bình luận