Câu hỏi:

14/04/2022 52

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là gì ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là Ê-min  

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong đoạn hai của Đi bộ ngao du, tác giả phê phán những ai ?

Xem đáp án » 14/04/2022 52

Câu 2:

Luận điểm nào được nêu trong đoạn hai của văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án » 14/04/2022 44

Câu 3:

Luận điểm nào được nêu trong đoạn một của văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án » 14/04/2022 41

Câu 4:

Luận điểm nào không xuất hiện trong văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án » 14/04/2022 41

Câu 5:

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì ?

Xem đáp án » 14/04/2022 37

Câu 6:

Những điều bổ ích của việc đi bộ ngao du được tác giả nhắc đến trong đoạn ba là gì ?

Xem đáp án » 14/04/2022 33

Bình luận


Bình luận