Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Đi bộ ngao du có đáp án

  • 129 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là gì ?

Xem đáp án

Trả lời:

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là Ê-min  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Luận điểm nào được nêu trong đoạn một của văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án

Trả lời:

Đi bộ ngao du rất thoải mái, được tự do thưởng ngoạn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì ?

Xem đáp án

Trả lời:

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào bản thân họ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Luận điểm nào được nêu trong đoạn hai của văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án

Trả lời:

Đi bộ ngao du trau dồi kiến thức, tăng sự hiểu biết về thiên nhiên, cuộc đời

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Luận điểm nào không xuất hiện trong văn bản Đi bộ ngao du ?

Xem đáp án

Trả lời:

Đi bộ ngao du là việc làm nên được thực hiện hằng ngày. Không xuất hiện trong bài

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận