Câu hỏi:

19/04/2022 327

Nhận định nào đúng?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Cấu hình electron nguyên tử !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Nhận định đúng là: Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử của nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, trên lớp M có chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và tính chất của R là

Xem đáp án » 19/04/2022 3,026

Câu 2:

Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là

Xem đáp án » 19/04/2022 1,516

Câu 3:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là

Xem đáp án » 19/04/2022 928

Câu 4:

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Xem đáp án » 19/04/2022 756

Câu 5:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Xem đáp án » 19/04/2022 601

Câu 6:

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Xem đáp án » 19/04/2022 468

Câu 7:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 19/04/2022 454

Bình luận


Bình luận