Câu hỏi:

19/04/2022 506

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Cấu hình electron nguyên tử !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời:

Trong hạt nhân số p = số n =>p = n = e

=>tổng số hạt trong Y = p + n + e = 3e = 36 =>e = 12

=>cấu hình e của Y là: 1s22s22p63s2

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử của nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, trên lớp M có chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và tính chất của R là

Xem đáp án » 19/04/2022 3,105

Câu 2:

Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là

Xem đáp án » 19/04/2022 1,687

Câu 3:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là

Xem đáp án » 19/04/2022 978

Câu 4:

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Xem đáp án » 19/04/2022 832

Câu 5:

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?

Xem đáp án » 19/04/2022 713

Câu 6:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 19/04/2022 481

Bình luận


Bình luận