Câu hỏi:

04/05/2022 72

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Trồng cây rừng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu:

+ Hình 5.2a: Bước 3: Đặt bầu cây vào giữa hố đất.

+ Hình 5.2b: Bước 2: Rạch túi bầu

+ Hình 5.2c: Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất.

+ Hình 5.2d: Bước 6. Vun gốc

+ Hình 5.2e: Bước 5: Lấp đất và nén đất lần 2

+ Hình 5.2g: Bước 4: Lấp và nén đất lần 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với những vùng đồi trọc lâu năm, nên trồng rừng bằng cây con có bầu hay cây con rễ trần? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 66

Câu 2:

Vì sao khi lấp hố trồng cây phải cho lớp đất màu trộn với phân bón xuống hồ trước?

Xem đáp án » 04/05/2022 65

Câu 3:

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố trồng. Vì sao trồng rừng bằng cách gieo hạt vào hố ít được áp dụng trong thực tế?

Xem đáp án » 04/05/2022 64

Câu 4:

Mô tả kích thước và khoảng cách hố trồng một loại cây rừng hoặc cây trồng ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương em. Vì sao lại bố trí kích thước và khoảng cách hố trồng như vậy?

Xem đáp án » 04/05/2022 61

Câu 5:

Kiểu thời tiết nào phù hợp cho việc trồng rừng ở nước ta?  Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 57

Câu 6:

Mục đích của việc trồng cây rừng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 56

Bình luận


Bình luận