Câu hỏi:

04/05/2022 36

Trồng rừng bằng cây con rễ trần được thực hiện đối với những loại cây trồng nào? Vì sao?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Trồng cây rừng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trồng rừng bằng cây con rễ trần được thực hiện đối với những loại cây trồng phục hồi nhanh, bộ rễ khoẻ (bạch đàn, trám, đước..), nơi đất ẩm và tốt.

- Giải thích: Vì khi bứng cây bộ rễ bị tổn thương, cây trồng chậm phát triển. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 55

Câu 2:

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố trồng. Vì sao trồng rừng bằng cách gieo hạt vào hố ít được áp dụng trong thực tế?

Xem đáp án » 04/05/2022 47

Câu 3:

Kiểu thời tiết nào phù hợp cho việc trồng rừng ở nước ta?  Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 44

Câu 4:

Mục đích của việc trồng cây rừng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 43

Câu 5:

Mô tả kích thước và khoảng cách hố trồng một loại cây rừng hoặc cây trồng ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương em. Vì sao lại bố trí kích thước và khoảng cách hố trồng như vậy?

Xem đáp án » 04/05/2022 42

Câu 6:

Đối với những vùng đồi trọc lâu năm, nên trồng rừng bằng cây con có bầu hay cây con rễ trần? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Bình luận


Bình luận